Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2021

LLB (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

 

Ο Δημήτρης εντάχθηκε στην εταιρεία μας το 2023 και ασκεί την δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων. Μετά που απέκτησε την άδεια του δικηγόρου το 2021, ασκεί τη μάχιμη δικηγορία στους τομείς του διοικητικού, ποινικού και αστικού δικαίου όπου επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τους εν λόγω τομείς.

 

Εκπαίδευση & Εμφανίσεις στο Δικαστήριο

Ο Δημήτρης απέκτησε τον τίτλο σπουδών του στην Νομική από το Πανεπιστήμιο Κύπρου από όπου αποφοίτησε το 2020. Ο Δημήτρης εμφανίζεται καθημερινά ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών στην Κύπρο. Ο Δημήτρης είναι επίσης εξοικειωμένος με τις αιτήσεις και διαδικασίες ενώπιον κυβερνητικών τμημάτων και αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ομιλεί την Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2021

 

 

Τομείς Πρακτικής

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Ποινικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

 

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]