Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2024

LLB (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

 

Η Ζωή εντάχθηκε στην εταιρεία μας το 2024 και ασκεί την δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων. Μετά που απέκτησε την άδεια του δικηγόρου το 2024, ασκεί τη μάχιμη δικηγορία στους τομείς του ποινικού και αστικού δικαίου όπου επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τους εν λόγω τομείς.

 

Εκπαίδευση & Εμφανίσεις στο Δικαστήριο

Η Ζωή απέκτησε τον τίτλο σπουδών της στην Νομική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από όπου αποφοίτησε το 2022. Η Ζωή εμφανίζεται καθημερινά ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών στην Κύπρο.

Ομιλεί την Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2024

 

 

Τομείς Πρακτικής

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Ποινικό Δίκαιο

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]