Δέν είναι Ενεργός

Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1978

Δικηγόρος (Lincoln’s Inn)

 

Το 1978 ξεκίνησε να ασκεί τη δικηγορία στη Λευκωσία, όπου ίδρυσε το δικό του γραφείο, όπου ήταν επικεφαλής του Δικαστηριακού Τμήματος. Μετά από αρκετά χρόνια ίδρυσε την Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., όπου ήταν ο Επικεφαλής της Δικαστηριακής Πρακτικής. Άσκησε την μάχιμη δικηγορία έως το 2021.

 

Εκπαίδευση & Δικαστήριο

Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι μέλος του Lincon’s Inn του Λονδίνου. Έχει διδάξει για το επίπεδο του LLB τα Δίκαια των Συμβάσεων, Αστικών Διαφορών και Συνταγματικό Δίκαιο.  Επίσης έχει διδάξει Τραπεζικό Δίκαιο υπό την εποπτεία του Βρετανικού Ινστιτούτου Τραπεζιτών.

Ένας από τους πιο έμπειρους δικηγόρους τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό σε Δικαστηριακά ζητήματα. Οι τομείς πρακτικής του περιλαμβάνουν το τραπεζικό δίκαιο, την ιατρική αμέλεια, τις εμπορικές και τις εταιρικές διαφορές, το ασφαλιστικό  και διοικητικό δίκαιο καθώς και το αστικό δίκαιο. Ο Παύλος Αγγελίδης έχει ασχοληθεί με μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές απαιτήσεις στην Κύπρο με επιτυχία.  Επίσης υπερασπίστηκε την γνωστή εφημερίδα  Financial Times στην υπόθεση Τάσσος Παπαδόπουλος κατά των Financial Times (τότε ήταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο κ. Τάσσος Παπαδόπουλος).

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και του Γραμματέα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου επί σειρά ετών.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για σειρά ετών.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρείας Εισαγωγών Λτδ, αντιπροσώπου της Mercedes Benz και της Daimler AG στην Κύπρο.