Διαθήκες, Περιουσία και Εμπιστεύματα

Διαθήκες και Περιουσία

Στην εταιρεία Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. πιστεύουμε ότι η ύπαρξη διαθήκης και η σωστή σύνταξη και εκτέλεση αυτής καθορίζουν σημαντικά τη διαχείριση της περιουσίας σας για τις μελλοντικές γενιές. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

Εμπιστεύματα

Η εταιρεία Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα σχετικά με τη δημιουργία και διαχείριση εμπιστευμάτων (καταπιστευμάτων). Έχοντας εξασφαλίσει πολλά χρόνια εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα, οι υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν: