Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικά

Ενεργώντας για λογαριασμό εμπορικών τραπεζών και οφειλετών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες καταπιστευμάτων, η εταιρεία μας έχει αποκτήσει τεχνογνωσία και γνώση στους ακόλουθους τομείς: