Εργοδότηση

Η στρατηγική της Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. είναι να προσελκύει και να διατηρεί ταλαντούχους δικηγόρους και προσωπικό υποστήριξης για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Το διεγερτικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας μας σε συνδυασμό με την εταιρική μας κουλτούρα προάγει την επαγγελματική εξέλιξη. Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε δημιουργήσει ένα οικογενειακό περιβάλλον μεταξύ των ανθρώπων μας και στοχεύουμε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τον αριθμό των μελών μας καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανάπτυξή μας οφείλεται και στηρίζεται από την ανάπτυξή των μελών μας.

Η Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. είναι πάντα σε αναζήτηση για ταλαντούχα, αφοσιωμένα, στοχευμένα άτομα με ακεραιότητα και ικανότητα να προωθήσουν την ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς αυτή μεγαλώνει και εξελίσσεται.

Προσφέρουμε στα μέλη της ομάδας μας την ευκαιρία να αναπτυχθούν μέσα σε μια συναρπαστική και καθοδηγούμενη από τους ανθρώπους εταιρεία, που τοποθετεί τόσο τους ανθρώπους όσο και τους πελάτες της στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της.

Λειτουργούμε βάσει ολόχρονου προγράμματος προσλήψεων και καλωσορίζουμε τις αιτήσεις ακόμη και όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη κενή θέση.

Για το λόγο αυτό, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο [email protected].

Όλα τα ερωτήματα και όλες οι αιτήσεις απασχόλησης εξετάζονται με αυστηρή εχεμύθεια.

Φόρμα Υποβολής Αίτησης