Ομάδα

Παύλος Αγγελίδης

Παύλος Αγγελίδης

Ιδρυτής

Δέν είναι Ενεργός

Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1978

Δικηγόρος (Lincoln’s Inn)

 

Το 1978 ξεκίνησε να ασκεί τη δικηγορία στη Λευκωσία, όπου ίδρυσε το δικό του γραφείο, όπου ήταν επικεφαλής του Δικαστηριακού Τμήματος. Μετά από αρκετά χρόνια ίδρυσε την Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε., όπου ήταν ο Επικεφαλής της Δικαστηριακής Πρακτικής. Άσκησε την μάχιμη δικηγορία έως το 2021.

 

Εκπαίδευση & Δικαστήριο

Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι μέλος του Lincon’s Inn του Λονδίνου. Έχει διδάξει για το επίπεδο του LLB τα Δίκαια των Συμβάσεων, Αστικών Διαφορών και Συνταγματικό Δίκαιο.  Επίσης έχει διδάξει Τραπεζικό Δίκαιο υπό την εποπτεία του Βρετανικού Ινστιτούτου Τραπεζιτών.

Ένας από τους πιο έμπειρους δικηγόρους τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό σε Δικαστηριακά ζητήματα. Οι τομείς πρακτικής του περιλαμβάνουν το τραπεζικό δίκαιο, την ιατρική αμέλεια, τις εμπορικές και τις εταιρικές διαφορές, το ασφαλιστικό  και διοικητικό δίκαιο καθώς και το αστικό δίκαιο. Ο Παύλος Αγγελίδης έχει ασχοληθεί με μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές απαιτήσεις στην Κύπρο με επιτυχία.  Επίσης υπερασπίστηκε την γνωστή εφημερίδα  Financial Times στην υπόθεση Τάσσος Παπαδόπουλος κατά των Financial Times (τότε ήταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο κ. Τάσσος Παπαδόπουλος).

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και του Γραμματέα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου επί σειρά ετών.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για σειρά ετών.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρείας Εισαγωγών Λτδ, αντιπροσώπου της Mercedes Benz και της Daimler AG στην Κύπρο.

Γιώργος Αγγελίδης

Γιώργος Αγγελίδης

Συνεταίρος, Επικεφαλής Εταιρικών Θεμάτων

Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014

LLB (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

MBA (Κυπριακό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ – CIM)

 

Ο Γιώργος Αγγελίδης συμμετέχει στην εταιρεία μας από το 2014 ως δικηγόρος. Από το 2014 και μετά την απόκτηση της άδειας του ασκεί τη δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Αστικές, Εταιρικές, Ποινικές, Διοικητικές, Οικογενειακές και εργατικές υποθέσεις.

Είναι τώρα ο Επικεφαλής Εταιρικών Θεμάτων και υπηρετεί στην Δικαστηριακή Πρακτική του Γραφείου μας.

 

Εκπαίδευση & Δικαστήριο

Ο Γιώργος Αγγελίδης εμφανίζεται τακτικά ενώπιον Δικαστηρίων όλων των Επαρχιών της Κύπρου όσον αφορά διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα οποία ειδικεύεται, καθώς και ενώπιον της Αρχής Αναθεώρησης Προσφορών για όλες τις σχετικές διαδικασίες ενώπιον της.

Παρακολουθεί επίσης σεμινάρια για Εταιρικά και Εμπορικά θέματα.

 

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2014

Διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό υποθέσεων του Γραφείου

Έχει πετύχει την αναδιάρθρωση μεγάλου αριθμού δανείων πελατών του Γραφείου

 

 

Πεδία Πρακτικής

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Εταιρικό και Εμπορικό

Οικογενειακό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]

Θεόδωρος Αγγελίδης

Θεόδωρος Αγγελίδης

Συνεταίρος, Επικεφαλής Θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Σύμβουλος Αφερεγγυότητας

 

Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2015

LLB (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

MBA (Cyprus International Institute of Management – CIIM)

 

Ο Θεόδωρος Αγγελίδης συμμετέχει στην εταιρεία μας από το 2014 ως ασκούμενος δικηγόρος. Από το 2015 και μετά την απόκτηση της άδειας του ασκεί τη δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, εγχώριων και ξένων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ανταγωνισμού, Εταιρικά και Εμπορικά.

Είναι τώρα ο Επικεφαλής των Θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και υπηρετεί στην Δικαστηριακή Πρακτική του Γραφείου μας. Ο Θεόδωρος είναι επίσης Σύμβουλος Αφερεγγυότητας και χειρίζεται Εκκαθαρίσεις, Διαχειρίσεις, και άλλα θέματα όπως την επιδίωξη σχεδίων διακανονισμού οφειλών για εταιρείες που αντιμετωπίζουν θέματα αφερεγγυότητας.

 

Εκπαίδευση & Δικαστήριο

Ο Θεόδωρος Αγγελίδης εμφανίζεται τακτικά ενώπιον Δικαστηρίων όλων των Επαρχιών της Κύπρου όσον αφορά διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα οποία ειδικεύεται, καθώς και ενώπιον του Κλάδου Εμπορικών Σημάτων και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για όλες τις σχετικές διαδικασίες ενώπιον του.

Παρακολουθεί επίσης σεμινάρια για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά θέματα. Λαμβάνει μέρος σε διεθνή συνέδρια για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας όπως τα Ετήσια Συνέδρια του INTA και του ECTA.

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας από το 2015

Αιρετό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας από το 2020.

Αιρετό Μέλος της Επιτροπής του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου για την Δεοντολογία Δικηγόρων, Σχέσεων Δικηγόρων-Δικαστών και Παραπόνων κατά της Διοίκησης από το 2020.

Αιρετό Μέλος της Επιτροπής του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου για την Διανοητική Ιδιοκτησία από το 2020.

Αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας από το 2021

Μέλος των INTA  (International Trademark Association), MARQUES και ECTA (European Community Trademark Association)

 

Πεδία Πρακτικής

Πνευματική Ιδιοκτησία

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Ευρωπαϊκή Ένωση και Δίκαιο Ανταγωνισμού

Εταιρικό και Εμπορικό

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]

Ραφαέλα Παπαδοπούλου

Ραφαέλα Παπαδοπούλου

Συνεταίρος

Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014

LLB (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

LLM (UCLAN Cyprus)

 

Η Ραφαέλα Παπαδοπούλου προσχώρησε στην εταιρεία το 2016 ως συνεργάτης δικηγόρος. Από το 2014, ασκεί την δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, συμβουλές για ζητήματα που αφορούν το δίκαιο των αστικών αδικημάτων, το τραπεζικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οικογενειακό δίκαιο. Το 2021 προάχθηκε σε ανώτερος συνεργάτης και τέλη του 2022 προάχθηκε σε Συνεταίρος εις ένδειξη των ικανοτήτων της και της αφοσίωσής της στις αξίες της Εταιρείας.

 

Εκπαίδευση & Εμφανίσεις στο Δικαστήριο

Η Ραφαέλα Παπαδοπούλου εμφανίζεται καθημερινά ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια του LLM στο Πανεπιστήμιο UCLAN (University of Central Lancashire) στην Κύπρο, εξειδικεύτηκε στο Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγραψε τη διατριβή της στο θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ: Η Έξοδος». Έχει επίσης παρουσιάσει μια παρουσίαση με θέμα «αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση (EMU): μια συγκριτική ανάλυση» στους υπαλλήλους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου το 2015.

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2014

 

Τομείς Πρακτικής

Οικογενειακό Δίκαιο

Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικά

Δικαστήριο και Διαιτησία

Ευρωπαϊκή Ένωση και Δίκαιο Ανταγωνισμού

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]

Ανδρέας Αλεξάνδρου

Ανδρέας Αλεξάνδρου

Συνεργάτης

Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2019

LLB (Πανεπιστήμιο του Nottingham Trent)

LLM (Πανεπιστήμιο του Maastricht University, Ολλανδία)

 

Ο Ανδρέας Αλεξάνδρου εντάχθηκε στην εταιρεία μας το 2018 στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης. Από το 2019 και μετά που απέκτησε την άδεια δικηγόρου, ασκεί την δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, συμβουλές για ζητήματα που αφορούν το δίκαιο των αστικών αδικημάτων, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πνευματική Ιδιοκτησία.

 

Εκπαίδευση & Εμφανίσεις στο Δικαστήριο

Ο Ανδρέας Αλεξάνδρου εμφανίζεται καθημερινά ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια του LLM στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ στην Ολλανδία, εξειδικεύτηκε στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παγκοσμιοποίηση και εναρμόνιση του εθνικού δικαίου, με επίκεντρο τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ο Ανδρέας έγραψε τη διατριβή του στο θέμα «’Artificial Intelligence Challenges Patent Law: A Comparative Analysis of the ‘Inventive Step’ and ‘Non-Obviousness’ requirement in Europe, Australia and the US in light of the emergence of A.I.-generated inventions».

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2019

 

 

Τομείς Πρακτικής

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ευρωπαϊκή Ένωση και Δίκαιο Ανταγωνισμού

Οικογενειακό Δίκαιο

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]

Νεόφυτος Γεωργίου

Νεόφυτος Γεωργίου

Συνεργάτης

Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2020

LLB (Πανεπιστήμιο του Nottingham Trent)

 

Ο Νεόφυτος εντάχθηκε στην εταιρεία μας το 2019 στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης. Από το 2019 και μετά που απέκτησε την άδεια δικηγόρου, ασκεί την δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, συμβουλές για ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό δίκαιο, δίκαιο των αστικών αδικημάτων, δίκαιο των συμβάσεων και ποινικό δίκαιο. Τον Νοέμβριο του 2021 εντάχθηκε ξανά στην ομάδα μας μετά που εξάσκησε την δικηγορία σε άλλη δικηγορική εταιρεία από το 2020 έως το 2021.

 

Εκπαίδευση & Εμφανίσεις στο Δικαστήριο

Ο Νεόφυτος εμφανίζεται καθημερινά ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών στην Κύπρο. Ο Νεόφυτος είναι επίσης εξοικειωμένος με τις αιτήσεις και διαδικασίες ενώπιον κυβερνητικών τμημάτων και αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αποφοίτησε το 2019 από το Πανεπιστήμιο του Nottingham Trent με διάκριση, όπου επέλεξε την κατεύθυνση του Αστικού Δικαίου και στον τελευταίο του χρόνου έγραψε την διατριβή του πάνω στο θέμα της Συντρέχουσας Αμέλειας στα πλαίσια του Αστικού Δικαίου.

Ομιλεί την Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2020

 

Τομείς Πρακτικής

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Μεταναστευτικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

 

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]

 

Νικόλας Καντάρα

Νικόλας Καντάρα

Συνεργάτης

Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2022

LLB (Πανεπιστήμιο Frederick)

 

Ο Νικόλας εντάχθηκε στην εταιρεία μας το 2021 στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης. Από το 2022 και μετά που απέκτησε την άδεια δικηγόρου, ασκεί την δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, συμβουλές για ζητήματα που αφορούν το αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο και ποινικό δίκαιο.

 

Εκπαίδευση & Εμφανίσεις στο Δικαστήριο

Ο Νικόλας απέκτησε τον τίτλο σπουδών του στην Νομική από το Πανεπιστήμιο του Frederick από όπου αποφοίτησε το 2021. Ο Νικόλας εμφανίζεται καθημερινά ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών στην Κύπρο. Ο Νικόλας είναι επίσης εξοικειωμένος με τις αιτήσεις και διαδικασίες ενώπιον κυβερνητικών τμημάτων και αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

Ομιλεί την Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2022

 

 

Τομείς Πρακτικής

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Οικογενειακό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]

Ραφαήλ Αλεξίου

Ραφαήλ Αλεξίου

Συνεργάτης

Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2021

LLB (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

LLM (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

 

Ο Ραφαήλ εντάχθηκε στην εταιρεία μας το 2023 και ασκεί την δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, συμβουλές για ζητήματα που αφορούν το αστικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο και δίκαιο μέσων μαζικής επικοινωνίας.

 

Εκπαίδευση & Εμφανίσεις στο Δικαστήριο

Ο Ραφαήλ αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2020,  ενώ παράλληλα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον κλάδο του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2022.  Κατά τη διάρκεια των  σπουδών του στην Κομοτηνή, ο Ραφαήλ συνεισέφερε στη σύνταξη του συλλογικού τόμου «Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας», Κ. Αντωνόπουλος, Χ. Αρώνη, Νομική Βιβλιοθήκη,  2020, συγγράφοντας το κεφάλαιο «Ενεργειακή Ασφάλεια (Ασφάλεια Εγκαταστάσεων και Αποθεμάτων). Ακόμη, η διπλωματική του εργασία για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου,  φέρει τον τίτλο «Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας από το 2021

 

 

Τομείς Πρακτικής

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Διαθήκες, Περιουσία και Εμπιστεύματα

Εργατικό Δίκαιο

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]