Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2019

LLB (Πανεπιστήμιο του Nottingham Trent)

LLM (Πανεπιστήμιο του Maastricht University, Ολλανδία)

 

Ο Ανδρέας Αλεξάνδρου εντάχθηκε στην εταιρεία μας το 2018 στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης. Από το 2019 και μετά που απέκτησε την άδεια δικηγόρου, ασκεί την δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, συμβουλές για ζητήματα που αφορούν το δίκαιο των αστικών αδικημάτων, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πνευματική Ιδιοκτησία.

 

Εκπαίδευση & Εμφανίσεις στο Δικαστήριο

Ο Ανδρέας Αλεξάνδρου εμφανίζεται καθημερινά ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια του LLM στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ στην Ολλανδία, εξειδικεύτηκε στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παγκοσμιοποίηση και εναρμόνιση του εθνικού δικαίου, με επίκεντρο τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ο Ανδρέας έγραψε τη διατριβή του στο θέμα «’Artificial Intelligence Challenges Patent Law: A Comparative Analysis of the ‘Inventive Step’ and ‘Non-Obviousness’ requirement in Europe, Australia and the US in light of the emergence of A.I.-generated inventions».

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2019

 

 

Τομείς Πρακτικής

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ευρωπαϊκή Ένωση και Δίκαιο Ανταγωνισμού

Οικογενειακό Δίκαιο

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]