Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014

LLB (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

MBA (Κυπριακό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ – CIM)

 

Ο Γιώργος Αγγελίδης συμμετέχει στην εταιρεία μας από το 2014 ως δικηγόρος. Από το 2014 και μετά την απόκτηση της άδειας του ασκεί τη δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Αστικές, Εταιρικές, Ποινικές, Διοικητικές, Οικογενειακές και εργατικές υποθέσεις.

Είναι τώρα ο Επικεφαλής Εταιρικών Θεμάτων και υπηρετεί στην Δικαστηριακή Πρακτική του Γραφείου μας.

 

Εκπαίδευση & Δικαστήριο

Ο Γιώργος Αγγελίδης εμφανίζεται τακτικά ενώπιον Δικαστηρίων όλων των Επαρχιών της Κύπρου όσον αφορά διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα οποία ειδικεύεται, καθώς και ενώπιον της Αρχής Αναθεώρησης Προσφορών για όλες τις σχετικές διαδικασίες ενώπιον της.

Παρακολουθεί επίσης σεμινάρια για Εταιρικά και Εμπορικά θέματα.

 

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2014

Διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό υποθέσεων του Γραφείου

Έχει πετύχει την αναδιάρθρωση μεγάλου αριθμού δανείων πελατών του Γραφείου

 

 

Πεδία Πρακτικής

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Εταιρικό και Εμπορικό

Οικογενειακό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]