Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2020

LLB (Πανεπιστήμιο του Nottingham Trent)

 

Ο Νεόφυτος εντάχθηκε στην εταιρεία μας το 2019 στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης. Από το 2019 και μετά που απέκτησε την άδεια δικηγόρου, ασκεί την δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, συμβουλές για ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό δίκαιο, δίκαιο των αστικών αδικημάτων, δίκαιο των συμβάσεων και ποινικό δίκαιο. Τον Νοέμβριο του 2021 εντάχθηκε ξανά στην ομάδα μας μετά που εξάσκησε την δικηγορία σε άλλη δικηγορική εταιρεία από το 2020 έως το 2021.

 

Εκπαίδευση & Εμφανίσεις στο Δικαστήριο

Ο Νεόφυτος εμφανίζεται καθημερινά ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών στην Κύπρο. Ο Νεόφυτος είναι επίσης εξοικειωμένος με τις αιτήσεις και διαδικασίες ενώπιον κυβερνητικών τμημάτων και αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αποφοίτησε το 2019 από το Πανεπιστήμιο του Nottingham Trent με διάκριση, όπου επέλεξε την κατεύθυνση του Αστικού Δικαίου και στον τελευταίο του χρόνου έγραψε την διατριβή του πάνω στο θέμα της Συντρέχουσας Αμέλειας στα πλαίσια του Αστικού Δικαίου.

Ομιλεί την Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2020

 

Τομείς Πρακτικής

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Μεταναστευτικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

 

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]