Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2022

LLB (Πανεπιστήμιο Frederick)

 

Ο Νικόλας εντάχθηκε στην εταιρεία μας το 2021 στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης. Από το 2022 και μετά που απέκτησε την άδεια δικηγόρου, ασκεί την δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, συμβουλές για ζητήματα που αφορούν το αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο και ποινικό δίκαιο.

 

Εκπαίδευση & Εμφανίσεις στο Δικαστήριο

Ο Νικόλας απέκτησε τον τίτλο σπουδών του στην Νομική από το Πανεπιστήμιο του Frederick από όπου αποφοίτησε το 2021. Ο Νικόλας εμφανίζεται καθημερινά ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών στην Κύπρο. Ο Νικόλας είναι επίσης εξοικειωμένος με τις αιτήσεις και διαδικασίες ενώπιον κυβερνητικών τμημάτων και αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

Ομιλεί την Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2022

 

 

Τομείς Πρακτικής

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Οικογενειακό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]