Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014

LLB (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

LLM (UCLAN Cyprus)

 

Η Ραφαέλα Παπαδοπούλου προσχώρησε στην εταιρεία το 2016 ως συνεργάτης δικηγόρος. Από το 2014, ασκεί την δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, συμβουλές για ζητήματα που αφορούν το δίκαιο των αστικών αδικημάτων, το τραπεζικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οικογενειακό δίκαιο. Το 2021 προάχθηκε σε ανώτερος συνεργάτης και τέλη του 2022 προάχθηκε σε Συνεταίρος εις ένδειξη των ικανοτήτων της και της αφοσίωσής της στις αξίες της Εταιρείας.

 

Εκπαίδευση & Εμφανίσεις στο Δικαστήριο

Η Ραφαέλα Παπαδοπούλου εμφανίζεται καθημερινά ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια του LLM στο Πανεπιστήμιο UCLAN (University of Central Lancashire) στην Κύπρο, εξειδικεύτηκε στο Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγραψε τη διατριβή της στο θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ: Η Έξοδος». Έχει επίσης παρουσιάσει μια παρουσίαση με θέμα «αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση (EMU): μια συγκριτική ανάλυση» στους υπαλλήλους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου το 2015.

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2014

 

Τομείς Πρακτικής

Οικογενειακό Δίκαιο

Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικά

Δικαστήριο και Διαιτησία

Ευρωπαϊκή Ένωση και Δίκαιο Ανταγωνισμού

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]