Ακίνητη Ιδιοκτησία και Ανάπτυξη

Η εταιρεία Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. βοηθά τους πελάτες της προς την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο μέσω παροχής συμβουλών, σύνταξης των απαραίτητων συμφωνιών, συνάντησης με διάφορους διαμεσολαβητές και τοπικές αρχές και οριστικοποίησης συμφωνιών.

Η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελεί ελκυστική προοπτική επένδυσης τόσο για Κύπριους όσο και για αλλοδαπούς. Προσφέρουμε υπηρεσίες που αφορούν ακίνητη περιουσία και οι νομικές υπηρεσίες μας επεκτείνονται στα ακόλουθα: