Δικαστήριο και Διαιτησία

Η Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. έχει ένα από τα ισχυρότερα δικαστηριακά τμήματα στην Κύπρο. Το Γραφείο έχει υποδειγματική καταγραφή στο Ανώτατο Δικαστήριο, με καθιέρωση δικαστικών προηγουμένων (precedents) στο αστικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο.

Τα μέλη του Γραφείου έχουν εκπροσωπήσει αρκετές τοπικές τράπεζες, Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες, οφειλέτες και εταιρείες επενδύσεων, χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Η διαιτησία διεξάγεται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η δικαστηριακή ομάδα και ομάδα διαιτησίας του Γραφείου ασχολείται με:

Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο

Μέλη του Γραφείου μας παρέχουν συμβουλές για διάφορα θέματα Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, περιλαμβανομένου ζητημάτων Προσφορών, Διοικητικών Κυρώσεων, Προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 146 του Κυπριακού Συντάγματος εκπροσωπώντας δημόσιους φορείς και ιδιώτες.

Ανάκτηση Χρεών

Η Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. προσφέρει υπηρεσίες ανάκτησης και είσπραξης χρεών κυρίως στην Κύπρο, αλλά οι υπηρεσίες μας επεκτείνονται και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στην ΕΕ, τη Ρωσία και άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας. 

Το Γραφείο μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα των πελατών μας και στις ατομικές τους ανάγκες. Το Γραφείο λειτουργεί στη βάση τακτικής επικοινωνίας με τους πελάτες, προκειμένου να τους βοηθήσει στην παρακολούθηση της θέσης και κατάστασης της αξίωσής τους.