Εταιρικό και Εμπορικό

Η έμπειρη ομάδα της εταιρείας μας έχει μακρά ιστορία στη διατήρηση σχέσεων με εταιρικούς πελάτες και προσφέρει εκτεταμένη διεθνή εταιρική τεχνογνωσία. Παρέχουμε στους πελάτες μας ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών, όπως σύνταξη συμβάσεων, συμφωνίες μετόχων, διαπραγματεύσεις, διοίκηση εταιρειών στην Κύπρο και σε άλλες δικαιοδοσίες, σύσταση καταπιστευμάτων, σύσταση κοινοπραξιών και άλλα πολλά.

Αναλαμβάνουμε επίσης:

Η Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. δεν παρέχει εταιρικές διοικητικές υπηρεσίες. Μπορείτε να ανατρέξετε στην Rubedo Trust Limited, σχετιζόμενη εταιρεία της Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. η οποία συστάθηκε για την παροχή εταιρικών διοικητικών υπηρεσιών και άλλων μη νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.