Ιατρικό Δίκαιο

Η νομική ομάδα του Γραφείου μας έχει εμπειρία στο Ιατρικό Δίκαιο που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών και υγειονομικών θεμάτων, εκπροσωπώντας Δικαστηριακά και εξωδικαστηριακά ασθενείς και ιατρούς και άλλους επαγγελματίες και οργανισμούς στον τομέα της Υγείας. Τα ζητήματα προκύπτουν όχι μόνο από περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας αλλά και από ευρύτερα θέματα, όπως η Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και άλλα ηθικονομικά ζητήματα. Η νομική μας ομάδα μας ασχολείται με θέματα όπως:

Υποθέσεις Ιατρικής & Κλινικής Αμέλειας

Εκπροσώπηση Ασθενών και Επαγγελματιών Υγείας σε αξιώσεις Ιατρικής Αμέλειας λόγω λανθασμένης διάγνωσης, θεραπείας και παραπληροφόρησης που μπορεί να εμφανιστούν σε διάφορους τομείς της Ιατρικής.

Διοικητικές έρευνες

Αντιπροσώπευση σε διοικητικές έρευνες υπέρ και εναντίον επαγγελματιών υγείας ενώπιον Νοσοκομειακού Λειτουργού Δικαιωμάτων των Ασθενών ή τις Επαρχιακές Επιτροπές Εξέτασης Παραπόνων ή στο ανώτατο επίπεδο διερεύνησης από το Υπουργείο Υγείας και επιπλέον εκπροσώπηση πελατών σε άλλες επιτροπές ιδιωτικών νοσοκομείων καθώς και επιτροπές διερευνητικού χαρακτήρα .

Πειθαρχικές Διαδικασίες

Εκπροσώπηση παραπονουμένων και κατηγορουμένων ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου (Επιτροπή Δεοντολογίας) και άλλων Συμβουλίων Οργανισμών για την Υγεία.

Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ι.Υ.Α.)

Χειρισμός διαδικασιών σε Δικαστήρια και στο Συμβούλιο Ι.Υ.Α, μεταξύ άλλων, για την έκδοση δικαστικού Διατάγματος Παρένθετης Μητρότητας, για άδεια ανανέωσης κρυοσυντήρησης γαμετών και εμβρύων, για ζητήματα πρόσβασης σε γενετικές πληροφορίες στο απόρρητο αρχείο ταυτοποίησης δοτών.

Συμβουλή σε ρυθμιστικά ζητήματα

Παρέχεται αναθεώρηση και παροχή συμβουλών σύνταξης εσωτερικών Κανονισμών και κανονισμών σε εξωτερικά ζητήματα Οργανισμών Υγείας, όπως κανονισμοί, συμφωνίες, απαλλαχτικά ευθυνών και έντυπα συγκατάθεσης για ασθενείς.

Ιατρονομικές εκθέσεις

Συνεργασία με ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας καθώς και ιατροδικαστές για σύνταξη ιατροδικαστικών εκθέσεων, οι οποίες δεν περιορίζονται σε αξιώσεις ιατρικής αμέλειας αλλά γενικότερα και σε υποθέσεις προσωπικών τραυματισμών.

Δίκαιο Ψυχικής Υγείας

Χειρισμός αιτήσεων Υποχρεωτικής Νοσηλείας, μεταβολής των συνθηκών υποχρεωτικής κράτησης ψυχικά ασθενών, ακόμη και της διαχείρισης περιουσίας και υποθέσεων μόνιμα και προσωρινά ανίκανων προσώπων.

Έγγραφα τελευταίας βούλησης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Σύνταξη και επιβολή ενός εγγράφου που επιτρέπει σε άτομα να δηλώσουν και να εκτελεστούν οι επιθυμίες τους για τον τρόπο και τις περιστάσεις της ιατροφαρμακευτική περίθαλψης τους στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους, σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους.

Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Εκπροσώπηση ασθενών σε αιτήσεις υποβολής θεραπείας σε άλλο Μέλος Κράτος της ΕΕ, με τη λήψη εθνικής κάλυψης για τα προκύπτοντα νοσοκομειακά και φαρμακευτικά έξοδα.

Θανατικές Ανακρίσεις

Εκπροσώπηση της οικογένειας του αποθανόντος όχι μόνο από θανάτους που συνδέονται με ισχυρισμούς ιατρικής αμέλειας αλλά και με άλλα περιστατικά θανάτου, όπως για παράδειγμα τα εργατικά ατυχήματα.

Πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία

Απόκτηση ιατρικών αρχείων και πιστοποιητικών και απαγόρευση πρόσβασης τους από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και που συνδέονται με υποβολή καταγγελιών και λήψη μέτρων, μεταξύ άλλων, από το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Διοικητική Προσφυγή ασθενών και δικαιούχων

Χειρισμός προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου, του Δευτεροβάθμιου Ιατροσυμβουλίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου για θέματα όπως το επίδομα αναπηρίας ή το επίδομα ασθένειας.

Διοικητική Προσφυγή για Επαγγελματίες Υγείας

Περιλαμβανομένων ζητημάτων προαγωγών, διορισμών και μεταθέσεων επαγγελματιών υγείας στον Δημόσιο Τομέα, καθώς και ζητήματα αναγνώρισης πολλών ειδικοτήτων στο τομέα της Υγείας.

Ασφαλιστικές Απαιτήσεις

Αντιπροσώπευση ενώπιον Ασφαλιστικών Εταιρειών για λήψη χρηματικής και άλλης κάλυψης σύμφωνα με σχετικές συμφωνίες Ασφάλειας Ζωής και Υγείας.

Προετοιμασία νομικών γνωμοδοτήσεων γενικότερα για θέματα υγείας και Υγειονομικής περίθαλψης.