Μεταναστευτικό Δίκαιο

Η εταιρεία Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν σχέδια υπηκοότητας και σχέδια μόνιμης διαμονής στην Ευρώπη. Ενεργούμε εκ μέρους των πελατών μας από τη διαδικασία της αγοράς ακινήτου ή την πραγματοποίηση της επένδυσης έως τη διαδικασία απόκτησης υπηκοότητας ή μόνιμης διαμονής.

Title here if possible

Δίνουμε έμφαση στη στενή συνεργασία με τους πελάτες μας με σκοπό την παροχή εξαιρετικά εξατομικευμένων υπηρεσιών για την προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων τους κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας.

Προσωρινή Διαμονή και Απασχόληση

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, ήτοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να διαμείνουν και να εργαστούν στην Κύπρο πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για άδεια προσωρινής απασχόλησης και διαμονής. Οι άδειες αυτές εκδίδονται συνήθως για περίοδο 1-2 ετών, αλλά καταργούνται εάν ο κάτοχος βρίσκεται εκτός Κύπρου για περισσότερους από τρεις συνεχείς μήνες. Μπορούν να ανανεωθούν μετά τη λήξη τους.

Μόνιμη κατοικία

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να διαμείνουν μόνιμα στην Κύπρο μπορούν να το κάνουν υποβάλλοντας αίτηση για Άδεια Μετανάστευσης βάσει των κατηγοριών στις οποίες χωρίζονται ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο επιδιώκουν να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στην Κύπρο. Η άδεια αυτή χορηγείται για αόριστη διάρκεια σε υπηκόους τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης σε κάθε κατηγορία.

Η Άδεια Μετανάστευσης παρέχει στους υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς και στη σύζυγό τους και στα παιδιά κάτω των 18 ετών, το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Κύπρο και ταξιδιού στην Κύπρο χωρίς διαδικασίες εισόδου στη χώρα.

Κυπριακή Υπηκοότητα

Η εταιρεία Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. βοηθά τους πελάτες της που πληρούν τις προϋποθέσεις για απόκτηση Κυπριακής υπηκοότητας μέσω της σύνταξης των απαραίτητων εγγράφων και τους καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία.