Φορολογικό Δίκαιο

Η Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητα συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με φορολογίες και φορολογικό σχεδιασμό, στα πλαίσια της εκτεταμένης εμπειρίας της στις διαπραγματεύσεις και διαχείριση φορολογικών διαφορών.

Παρέχουμε συμβουλές σε πελάτες μας οι οποίοι εμπλέκονται σε διάφορους τομείς όπως ακίνητα, ναυτιλιακά, βιομηχανικά και εμπορικά, σε όλα τα πλαίσια των διασυνοριακών τους βλέψεων, από την εγκατάσταση τους στην αλλοδαπή έως και συμφωνίες για κοινοπραξίες και εξαγορές.

Συνεργαζόμαστε με ειδικούς στον τομέα των χρηματοοικονομικών, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να διαρθρώσουν ορθά της διασυνοριακές τους δραστηριότητες βάσει της βέλτιστης φορολογικής πρακτικής.