Εκπαίδευση

Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2015

LLB (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

MBA (Cyprus International Institute of Management – CIIM)

 

Ο Θεόδωρος Αγγελίδης συμμετέχει στην εταιρεία μας από το 2014 ως ασκούμενος δικηγόρος. Από το 2015 και μετά την απόκτηση της άδειας του ασκεί τη δικηγορία στη Λευκωσία, ενεργώντας εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων, εγχώριων και ξένων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ανταγωνισμού, Εταιρικά και Εμπορικά.

Είναι τώρα ο Επικεφαλής των Θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και υπηρετεί στην Δικαστηριακή Πρακτική του Γραφείου μας. Ο Θεόδωρος είναι επίσης Σύμβουλος Αφερεγγυότητας και χειρίζεται Εκκαθαρίσεις, Διαχειρίσεις, και άλλα θέματα όπως την επιδίωξη σχεδίων διακανονισμού οφειλών για εταιρείες που αντιμετωπίζουν θέματα αφερεγγυότητας.

 

Εκπαίδευση & Δικαστήριο

Ο Θεόδωρος Αγγελίδης εμφανίζεται τακτικά ενώπιον Δικαστηρίων όλων των Επαρχιών της Κύπρου όσον αφορά διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα οποία ειδικεύεται, καθώς και ενώπιον του Κλάδου Εμπορικών Σημάτων και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για όλες τις σχετικές διαδικασίες ενώπιον του.

Παρακολουθεί επίσης σεμινάρια για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά θέματα. Λαμβάνει μέρος σε διεθνή συνέδρια για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας όπως τα Ετήσια Συνέδρια του INTA και του ECTA.

 

Ηγετικές Ικανότητες, Συμμετοχές & Διακρίσεις

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας από το 2015

Αιρετό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας από το 2020.

Αιρετό Μέλος της Επιτροπής του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου για την Δεοντολογία Δικηγόρων, Σχέσεων Δικηγόρων-Δικαστών και Παραπόνων κατά της Διοίκησης από το 2020.

Αιρετό Μέλος της Επιτροπής του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου για την Διανοητική Ιδιοκτησία από το 2020.

Αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας από το 2021

Μέλος των INTA  (International Trademark Association), MARQUES και ECTA (European Community Trademark Association)

 

Πεδία Πρακτικής

Πνευματική Ιδιοκτησία

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Ευρωπαϊκή Ένωση και Δίκαιο Ανταγωνισμού

Εταιρικό και Εμπορικό

 

Επικοινωνία

Τηλ: +357 22 673 300

[email protected]