ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πετύχουν
χρησιμοποιώντας την τοπική μας τεχνογνωσία και το διεθνές
μας υπόβαθρο, σχεδιάζοντας λύσεις στα μέτρα τους.
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Για περισσότερα από 40 χρόνια εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με
αμετάκλητη πίστη και αφοσίωση.
Δεν είμαστε ικανοποιημένοι έως ότου είστε και εσείς.
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Ο κύριος στόχος μας είναι να δημιουργούμε συνεργασίες που
παρέχουν στους πελάτες μας ηρεμία μέσω επαγγελματικής
εξυπηρέτησης και με ζήλο εκπροσώπησης.
Previous slide
Next slide

Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.

Η Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. είναι δικηγορική εταιρεία που παρέχει δικαστηριακή εκπροσώπηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του δικαίου σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες. Η εμπειρία, η επαγγελματική μας ικανότητα και η εκπαίδευσή μας, μας επιτρέπουν να παρέχουμε στους πελάτες μας όλο το φάσμα των υπηρεσιών που μπορεί να ζητηθούν από αυτούς για συναλλαγές και δικαστηριακές διαφορές.

Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μέσω της ΕΚΕ και των pro bono δραστηριοτήτων μας ενθαρρύνουμε τη βιωσιμότητα, προάγουμε τη διαφορετικότητα και υποστηρίζουμε φιλανθρωπικούς σκοπούς, κοινωνικές δραστηριότητες και άτομα. Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε ένα βιώσιμο υγιές εργασιακό περιβάλλον, με τις αρχές της βιωσιμότητες ενσωματωμένες στις επιχειρηματικές μας πρακτικές και να στις πολιτικές μας και στη λήψη αποφάσεων.

Η Rubedo Trust Limited είναι σχετιζόμενη εταιρεία της Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. και είναι εγγεγραμμένη ως Εταιρεία Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών. Η Rubedo Trust Limited προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως Επιχειρηματικές Συμβουλευτικές, Εταιρικής Διαχείρισης, και υπηρεσίες θεματοφύλακα. Η ομάδα των επαγγελματιών μας λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες για να χαράξει μια πορεία προς την επιτυχία.

Υπηρεσίες

Σύσταση εταιρειών, διαχείριση εταιρειών, συγχωνεύσεις και αποκτήσεις, εξαγορές, δημιουργία ομίλων και αναδιάρθρωση ομίλων εταιρειών με πολύπλοκα σχήματα.

Περισσότερα ->

Το Δικαστηριακό Τμήμα καλύπτει όλους τους τομείς Δικαίου όπως Εμπορικό, Διοικητικό, Αστικό, Οικογενειακό, Ποινικό και άλλους. Αναλαμβάνει επίσης την εκπροσώπηση πελατών σε Διαιτησίες.

Περισσότερα ->

Η ομάδα μας έχει εκτεταμένα εμπειρία στην κατάρτιση συμβάσεων και άλλων εγγράφων τα οποία τυγχάνουν χρήσης από τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα και τους πελάτες τους. Περαιτέρω παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς συμμόρφωσης και συναλλαγών για εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών αναγκών των πελατών μας.

Περισσότερα ->

Διάσταση, διαζύγια, διατροφές, επικοινωνία, κηδεμονία, υιοθεσίες, γονική μέριμνα, πατρότητα, ενδοοικογενειακή βία.

Περισσότερα ->

Συμφωνίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών, συναλλαγές που αφορούν εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, διαχείριση ακινήτων για μη-κατοίκους Κύπρου, διαφορές για μεσιτεία και συμβουλές.

Περισσότερα ->

Εγγραφή, απόκτηση και προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων (Εμπορικά Σήματα, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικά Σχέδια και Συγγραφικά Δικαιώματα), δικαιοχρησία, franchising και υποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού.

Περισότερα ->

Μη αμφισβητούμενες ή «ξηρές» ναυτιλιακές υποθέσεις που αφορούν συμβατικές αξιώσεις εναντίον θαλάσσιων μεταφορέων, διαφορές που προκύπτουν από ναυλοσύμφωνα, εγγραφές και χρηματοδοτήσεις.

Περισσότερα ->

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άρθρο 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για προδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Παραβιάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού, εξαιρέσεις από απαγορεύσεις, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, συγκεντρώσεις, καρτέλ.

Περισσότερα ->

Αιτήσεις για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας, πολιτογράφησης, μόνιμης διαμονής, άδειες για εργασία, μετανάστευση και θεωρήσεις.

Περισσότερα ->

Σύνταξη συμβάσεων εργασίας, συμβατικές διαπραγματεύσεις, καταγγελία συμβάσεων εργασίας, απολύσεις, δικαστικές διαφορές, εργατικά ατυχήματα, διακρίσεις.

Περισσότερα ->

Η νομική ομάδα του Γραφείου μας έχει εμπειρία στο Ιατρικό Δίκαιο που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών και υγειονομικών θεμάτων, εκπροσωπώντας Δικαστηριακά και εξωδικαστηριακά ασθενείς και ιατρούς και άλλους επαγγελματίες και οργανισμούς στον τομέα της Υγείας.

Περισσότερα ->

Σύνταξη και εκτέλεση διαθηκών, διαχείριση περιουσίας, κληρονομιά, αξιώσεις για συμφωνίες που έγινε με αποβιώσαντες προθανάτια, αξιώσεις εναντίον διαχειριστών και εκτελεστών, επανασφραγίσεις. Δημιουργία και διαχείριση εμπιστευμάτων στην Κύπρο και Διεθνώς, Συμβουλές και θεραπείες.

Περισσότερα ->

Η εμπειρία μας καλύπτει ένα ευρώ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, Διεθνείς φορολογικές δομές και φορολογικές διαφορές σε διάφορες δικαιοδοσίες για σκοπούς μεταφοράς των δραστηριοτήτων τους από και εκτός Κύπρου.

Περισσότερα ->

Insights